PGD ŠEBRELJE

Leta 1958 je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Šebrelje na pobudo krajanov, ki so spoznali pomen takega organiziranja v kraju, ki je od večjih urbanih centrov oddaljen toliko, da njihove učinkovite pomoči v nesrečah skorajda ni bilo realno pričakovati. Takratna Občinska gasilska zveza v Idriji je željo po ustanovitvi društva podprla. 23. zavzetih članov je svoje delo pričelo takoj aktivno izvajati tako na področju usposabljanja in izobraževanja, kot tudi na področju zagotovitve najnujnejše opreme. Krajan jim je v »Hribu« odstopil dotrajan hlev. Društveni zanesenjaki so hlev sami, s svojimi sredstvi, obnovili in ga uredili za »gasilski dom«, ki jim je služil za shranjevanje, tedaj, skromne opreme.

"NA POMOČ"

Nesreče niso počivale. Že v prvem letu je bilo potrebno intervenirati na domačiji, ki jo je zajel požar. Na preizkušnji je bila vprežna ročna batna črpalka, dar rudnika živega srebra iz Idrije. Da ne bi izgubljali dragocenega časa, so gasilci črpalko peljali do 2 km oddaljenega mesta požara brez vprege. V borih 15. minutah je že služila svojemu namenu. 

Z zasilno opremo in ureditvijo prostorov gasilci niso bili zadovoljni. Kmalu so pričeli z aktivnostmi za pridobitev parcele in dovoljenja za izgradnjo novega doma, vzporedno s tem pa so skrbeli tudi za posodabljanje opreme. Pri gradnji novega gasilskega doma so poleg članov društva zavzeto sodelovali tudi drugi krajani, ki so svoj prispevek dali v obliki dela ali materiala, predvsem lesa. Po šestih letih so se gasilci preselili v nov dom, istočasno pa je bila posodobljena oprema z motorno črpalko, dar Občinske gasilske zveze Nova Gorica. V večji meri podarjeno opremo, so v letu 1973 dopolnili z novim terenskim vozilom za prevoz orodja in opreme ter kmalu za tem še z moderno avstrijsko motorno črpalko. Gasilska zveza Nova Gorica je društvu odstopila kombinirano vozilo za prevoz oseb, ki pa že ni našlo prostora v gasilskem domu. Brez omahovanja so se v društvu odločili za razširitev pretesnega doma, skratka vzporedno z opremljanjem s tehnološko sodobno opremo, je temu sledilo tudi zagotavljanje ustreznih dodatnih prostorov. Trdega prostovoljnega dela za društvo je bilo od njegove ustanovitve do danes ogromno opravljenega in ga še opravljajo s ciljem, da se bodo člani društva sposobni učinkovito spopasti z različnimi naravnimi in drugimi nesrečami. Danes se lahko pohvali z lepo urejenim domom, moderno opremo in vozilom.

Pomembna je sodobna gasilska oprema a neuporabna je brez strokovno usposobljenih ljudi. Zagotavljajo številčen gasilski »podmladek«. V društvu s 74 člani, dajejo velik poudarek na izobraževanju in skrbijo, da se njegovi člani redno usposabljajo. Svoje znanje preverjajo na gasilskih vajah v domačem društvu. Vaje organizirajo za vse generacije članov (pionirji, mladinci, člani). Pridobljeno znanje uporabijo za sodelovanje na gasilskih tekmovanjih, kjer je bilo pod vodstvom dobrih mentorjev doseženih kar nekaj odličnih rezultatov. Posebne pohvale vredne so skupne gasilske vaje, ki jih že tradicionalno vsako leto organizirajo s sosednjimi društvi. Člani društva z delom na tem področju vedno znova dobijo potrditev o usposobljenosti za učinkovito interveniranje ob morebitnih nesrečah. Tovrstno sodelovanje člane bogati ne le na področju znanja in izkušenj, ampak tudi na področju tovariških odnosov.

Svoje znanje in sredstva uporabljajo tudi pri izvajanju drugih akcij. Redno organizirajo preventivne preglede požarne varnosti kurilnih naprav v stanovanjskih hišah v kraju, delovanja hidrantov na vodovodnem sistemu, čiščenje vodohranov in drugih podobnih delih. Nesebično pomagajo krajanom s svojo specialno opremo in orodjem.

Klici »NA POMOČ« so prišli iz raznih krajev Slovenije. Gasilsko društvo iz Šebrelj ni ostalo brez odziva. Njihovi člani so se, kljub svojemu delu in vsakdanjim obveznostim, številno udeležili odpravljanja posledic katastrofalnih potresov v posočju. Brez omahovanja so odšli na Kras zatirat velik požar, ki je nevarno grozil tamkajšnjim prebivalcem. Ob pretečih poplavah so se organizirali in preprečevali nastajanje škode, uspešno pa so intervenirali ob požarih v domačem kraju.

V Šebreljah je aktivno tudi družabno življenje. Tudi na tem področju je gasilsko društvo nepogrešljivo, saj nemalokrat odstopijo prostore dvorane v gasilskem domu. V tem prostoru se odvijajo razne otroške prireditve, delavnice, proslave ob praznikih, kulturne prireditve in srečanja zaključenih skupin. V tem objektu so že večkrat gostovali taborniki in skavti iz različnih krajev po Sloveniji.

Veliko je aktivnosti na področju udejstvovanja Prostovoljnega gasilskega društva v Šebreljah, ki se odvija že častitljivih 50 let. Vedno je prisotna požrtvovalnost in zavzeta pomoč njegovih članov z motom pomagati sočloveku v nesreči »NA POMOČ«.

Humano delo, odrekanje, občutek za stisko sočloveka so stvari, ki jih člani gasilskega društva Šebrelje po svojem poslanstvu pogumno gojijo kljub splošni družbeni krizi na področju prostovoljnega dela in pomoči.

APARTMA LASCE

lasce

Si želite oddih v neokrnjeni naravi? Uživati v lepotah Šebreljske planote in raziskovati kotičke Idrijsko – Cerkljanskega ali Tolminskega področja?

Preberi več......