ZGODOVINSKI ARHIV ŠEBRELJE

Zgodovinski arhiv Šebrelje skrbi za ohranitev dokumentacije s področja celotne Šebreljske planote. Arhiv smo ustanovili leta 2014 in zbrali že kar nekaj gradiva. Še vedno pa zbiramo in bomo zbirali fotografije ali razglednice, ki tako ali drugače prikazujejo življenje na Šebreljski planoti. Za vsak prispevek bomo hvaležni. Lepo vas vabimo, da obiščite našo galerijo starih zgodovinskih fotografij. Hraniti in ohraniti. Cajt je!

 

Zgodovinski arhiv Šebrelje

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 KRONOLOGIJA

1192 - Pražupnija sv. Vida na Gori, Podružnica sv. Ivan

1377 - V Tolminskem urbarju prvič omejene Sibrielge, Sibreglia, kasneje tudi Subrelia (1633)

1420 - Beneška republika

1485 - Prva pisno omejena cerkev sv. Jurija

1595 - Podružnici sv. Ivan - Šebrelje in sv. Uršula - Jagršče

1649 - Kaplanija - ekspozitura sv. Jurija

1650 - Približno 500 duš

1736 - Prošnja za zidavo nove cerkve in župnišča

1737 - Dovolenje za zidavo cerkve

1751 - Goriška nadškofija

1752 - Prošnja za ustanovitev župnije

1754 - Samostojno župnijo Šebrelje, 9. decembra 1754

1755 - Goriška nadškofija potrdi ustanovitev samostojne župnije Šebrelj z dekretom dne 16. Januarja 1755.

1762 - Ob vizitaciji nadškofa Attemsa l. 1762 je bil blagoslovljen temeljni kamen za novo župnijsko cerkev.

1764 - Zidanje nove cerkve sv. Jurija / Pokopališče ob novi cerkvi

1765 - Cerkev sv. Jurija zgrajena

1766 - Komaj zgrajena cerkev pogori

1777 - Po dvanajstih letih urejanja in opremljanja notranjosti je bila leta 1777 nova cerkev posvečena.

1785 - Na Sv.Gori nabavljen Marijin oltar / Jožefinske reforme pustošijo

1806 - Pogorela Gorenja vas z župniščem, cerkev ostala nepoškodovana

1808 - Novo župnišče

1838 - Nove orgle in dva nova zvonova

1839 - V Ljubljani kupljen veliki zvon

1852 - Novo - sedanje pokopališče

1856 - Obnovljen veliki oltar 

1858 - Postavljena krstnica

1859 - Požar v Srednji in Gorenji vasi

1860 - Ustanovitev župnijske šole, g. Andrej Kacin

1867 - Samostojna občina do 1927

1870 - Na novo zgrajena cerkev sv. Ivana

1871 - Oltar Janeza Krstnika, delo Jurija Tavčarja iz Idrije.

1873 - Zvonovi za cerkev sv. Ivana

1875 - Ustanovljen pevski zbor, g. Adolf Harmel

1877 - Ob stoletnici posvetitve cerkve l.1877 je sliko za oltar izdelal cerkljanski podobar Raspet.

1878 - V župniji okroglo 800 duš

1883 - Nov veliki leseni oltar sv. Jurija, delo Jurija Tavčarja iz Idrije

1885 - Nova prižnica, delo Jurija Tavčarja iz Idrije

1892 - Številna popravila na cerkvi in župnišču.

1897 - Nova Zakrstija

1900 - Kmetijsko bralno društvo

1901 - Konec šole v župnišču, preseli se na št. 51

1910 - V župniji 750 ljudi

1915 - Avstrija pobira zvonove

1918 - Kraljevina Italjia

1923 - Ukinjena prosvetna društva; poitalijančevanje

1927 - Občina ukinjena, priključena Cerknu / Ustanovitev Marijine družbe / Zvonovi iz vojne odškodnine

1938 - Temeljito obnovljena cerkev sv. Jurija

1939 - Nove orgle, Sv. Jurija

1942 - Italija pobira zvonove / Na praznik sv. Jurija blagoslovil nov kip Matere božje za Marijin oltar.

1943 - Italija kapitulira

1944 - Nemci požgejo vas - zgori tudi cerkev

1945 - Postavljeno zasilno ostrešje

1947 - Federativna ljudska republika Jugoslavija / Apostolska Administratura za Slovenski del Goriške nadškofije

1950 - Po pogorišču urejena cerkev sv. Jurija, nov veliki oltar

1954 - Zadružni dom

1964 - Nov gasilski dom

1966 - Večja popravila v cerkvi sv. Jurija in zunaj nova lestenca

1973 - Prekrit zvonik pri sv. Ivanu, barvanje streh

1974 - V vasi državna elektrika / Elektrifikacija cerkve in župnišča

1975 - tolpna ura in nova mala zvonova za cerkev sv. Jurija

1976 - Furlanski potres

1977 - Koprska škofija

1978 - Širjenje ceste na Stopnik, začetek gradnje vodovoda in vezava zvonika

1979 - Avtobusna povezava z dolino

1980 - Začetek odkrivanja v Divjih babah

1981 - Prekrivanje strehe na cerkvi / otvoritev vodovoda

1982 - Napeljava telefonske linije

1986 - Nova bakrena streha na zvoniku cerkve sv. Jurija

1987 - Asfaltiranje ceste proti stopniku in po vasi

1991 - Republika Slovenija

1992 - Obnovljena celotna fasada cerkve sv. Jurija, nova okna

1994 - Slika sv. Florjana na gasilskem domu

1995 - Obnovitvena dela na cerkvi sv. Ivana

1996 - Neandertalska piščal v Divjih babah

1997 - Slika Mojzesa na fasadi zvonika sv. Ivana

1998 - Velika Noč - potres, večje poškodbe cerkve sv. Jurija

2001 - Temeljita popotresna obnova

2014 - 17.05 - V Šebreljah nova poslovilna vežica

2015 - Šebrelje ima končno uradno spletno stran

2015 - 06.11 Poštna znamka z motivom Šebreljskega želodca